mail new.soleil@inbox.lv
menu

Akcijas beigu datums - 1. marts

Aizpildiet pieteikuma formu:

Jūsu vārds *:
Jūsu e-pasts *:
Norādiet: Ieteicējs vai Ieteikuma saņēmējs *:
Kam ieteicāt/no kā ieteikums saņemts *:

 

* Info ieteicējiem: 

 • Lai vieglāk ir orientēties dalībnieku vēstulēs - miniet arī uzvārdu vai kādu citu info, ko noteikti norādīs arī ieteiktā persona..piemēram Jūsu mīļvārdiņš, mājas lapas lietotājvārds vai e-pasts.
 • Ja ieteiktais cilvēks dalībai nepieteiksies - jautājumu uzdot nevarēs! Laika ierobežojums - divas nedēļas no formas nosūtīšanas brīža. 
 • Saņemot uzaicinājumu uz Taro zīlēšanu - jautājums jāiesniedz nedēļas laikā. Pēc tam konkrētā iespēja dzēsīsies. 
 • Piedalīties varat tik reižu, cik reižu ir uzaicināti aktīvi dalībnieki.
 • Atkārtoti uzzaicināt personas nedrīkst.
 • Ja zināt, ka kādam šī iespēja ir ļoti nepieciešama, bet pašiem jautājumu uzdošana nav aktuāla - forma ir jāaizpilda jebkurā gadījumā!

* Info ieteikuma saņēmējiem:

 • Aizpildot vēstuļu formu, norādiet ieteicēja vārdu un uzvārdu, vai kādu citu info, ko noteikti norādīs arī ieteicējs: piemēram, Jūsu mīļvārdiņš, mājas lapas lietotājvārds vai e-pasts.
 • Saņemot uzaicinājumu uz Taro zīlēšanu - jautājums jāiesniedz nedēļas laikā. Pēc tam konkrētā iespēja dzēsīsies.  
 • Piedalīties varat tik reižu, cik ir saņemti ieteikumi no dažādām personām.
 • Iespēja uzdot jautājumu būs tajā gadījumā, ja arī ieteicējs nosūtīs pieteikuma formu!
 • Kļūstiet paši par ieteicējiem.  

*Šī informācija var tikt papildināta nepieciešamības gadījumā!