Rituāli  labiem mērķiem - situācijas ir iespējams vadīt!